ઉજળીયાત

ઉજળીયાત (મંદાક્રાંતા)

 

પ્રાત:કાળે સુરજ ચડતો થાય આભે   હજી , ત્યાં

આવી  પહોંચે   સમયસર  શાં  શેરીયું વાળનારાં!

સ્નાનાદીથી  સહજ  પરવારી, શુચી વસ્ત્ર   પ્હેરી ,

ગંદું,  મેલું,  અહીં તહીં બધાંનું પડ્યું કાલનું , તે

વાળી ચોળી, ઝગમગ કરી જાય,સૌ આંગણાંને !

 

ચોખ્ખાંચોખ્ખાંતન,મન અને વાણીસંગાથ આવે,

સૌની  દીધી,   સહજ  ધરમે, ગંદકીને   સ્વીકારે.

“આપી જાજો બહન,કચરો”  સાંભળી સાદ,જાગે-

આંખો ચોળી અલસ ગ્રુહીણી મોં બગાડી, પછાડી,

આપી દેતાં ગ્રુહ–ભીતરની ગંદકી  બેઉ,  સાથે!!

 

રોજીંદો આ ક્રમ બદલી નાખે  જુની માન્યતાઓ;

‘ઉંચાં-નીચાં કરમ’ તણી  સૌ  ક્ષુદ્ર   વીભાવનાઓ.

ફેલાવે જે  જગતભરમાં કુત્સીતા, ‘ઉચ્ચતા’  ના;

રેલાવે જે અણું અણું શુચીતા,નકી, ‘શુદ્રતા’  ના!

 

–જુગલકીશોર.

2 thoughts on “ઉજળીયાત

 1. આંખો ચોળી અલસ ગ્રુહીણી મોં બગાડી, પછાડી,
  આપી દેતાં ગ્રુહ–ભીતરની ગંદકી બેઉ, સાથે!!
  ભાવવાહી વાત
  સાહીત્યમા પછાતવર્ગ અન્યાયની વાત વધુ પડતી રાજકારણની રમત જેવી લાગે છે.
  અમને એવો અનુભવ ન થયો તે કારણ હશે ? દરેકા જાતનાને ગરીબાઇ અને શોષણના ભોગ બનતા જોયા છે

  Like

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.