ઉનાળો

કૉયલને આવી ગઇ ઋતુ,સંભળાવવાની વાત,
ટહુકામાં    મંજરીની   પ્રસરાવવાની     વાત.

વસંતની   આ   ડાળખીને   કૉળ્યાં     પાંદડાં
કંકોતરીમાં, કરે   પવન   ઉજવવાની,  વાત.

આંબાની  ડાળખીને  અડી   કોણ   કહી   ગયું
પાકી જશે આ સાખ,પછી લઇ જવાની વાત?!

આવીને  મારી  બારીએ  બુલબુલ  કહી  ગયું-
એને  ય ચાંચ કોઇની સ્પર્શી ગયાની  વાત !
                                                  –જુ.
   ૦-૦-૦

ઝાડ સૉંસરો થઇને વહેલો  ટહુકો  જે દીન  છુટે,
મારે આંગણ  કુણો મઝાનો  નવો   ઉનાળો ફુટે.

વગડાની ડાળે ડાળે જઇ જયેં   ખાખરો  સળગે,
તસતસતા જોબનીયાને જૈ હયે ઉનાળો વળગે.

આંબે અમરતફળને  ઉની આંચ આપતો અટકે,
ગરમાળે સોનાનું  ઝુમ્મર   થઇ   ઉનાળો લટકે.

બપોર  બેઠી કાગનીંદરે   ઘડી ક    જંપી જાય,
રડ્યા ખડ્યા  ટહુકાને સંગે થાક ઉનાળો  ખાય.

સવાર, સાંજે, રાતે  છોને  છુટછાટ   ફરમાવે–
નાકાબંધી જોજો, કેવી કાલ  ઉનાળો   લાવે !!
–જુ.

   0-0-0-0

One thought on “ઉનાળો

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.