પૌત્ર-જય.*

પૌત્ર જય,
શબ્દોના સંસ્કારતણી પા પા પગલીએ વિજય !

આ ઊગ્યું અરુણ પ્રભાત,
કેટલો દિવસ હજી તો બાકી-
બાકી હજી કેટલી વાત ?!
નાનકડો અહો શબ્દ-પ્રપાત !
જય,તું શબ્દ-જગતનું વિસ્મય !…..પૌત્ર જય.

અંધારે અટવાયેલી નાવ ,
કળણમાં ખુંચ્યો કાફલો સાવ ;
વ્યથાનો માર્યો બાળકવિ શો કરતો રાવ !
‘બોટ’ને બચાવવાનો નિશ્ચય ?!………પૌત્ર જય.

અહીં સૌ ભાષા ભાષા રમે ,
રમે સૌ ગુર્જરચોકે ; ગમે.
શબદની અપાર મુંઝવણોમાં તોયે, અમે !
તું તારી ભાષામાં શો તન્મય !……….પૌત્ર જય.

મુબારક તારી ભાષા તને,
માતૃભાષા ફસાઈ આ ફોન્ટ-વમળની કને ;
સમસ્યાઓના દરિયે હંકારી મેં હોંશ ;
અને
છું સરળ ફોન્ટની નાવ વિષે નિ:સંશય!……પૌત્ર જય.

અભિનંદનના હે અધિકારી ! તવ જય !
પૌત્ર જય.
————————————————-
* ( સાત વરસના એક ઊગતા કવિને એના જીવનની પ્રથમ રચના નિમિત્તે ! )
* શીર્ષકે પૌત્ર શબ્દ મૂકીને પડદા પાછળ રહેલા દાદા સુરેશભાઈને પ્રચ્છન્ન જ રાખ્યા છે !

One thought on “પૌત્ર-જય.*

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.