આયુર્વેદ-એકવીસમી સદીમાં ( 1 )

( સુજ્ઞજનો ! આજથી એક નવો અને ખુબ જ ઉપયોગી એવો વીભાગ અહીં શરુ કરીએ છીએ.આયુર્વેદનું નામ તો આપણે બધાં જ જાણીએ છીએ,પરંતુ એના ચમત્કારીક ફાયદાઓ વીષે બધાં જાણીએ જ છીએ એમ કહી શકાશે નહીં. આજે ધીમે ધીમે વીશ્વભરમાં આયુર્વેદને માન્ય ચીકીત્સાપધ્ધત્તી ગણવામાં આવી રહી છે. કેટલાક દેશોમાં તો એને રાષ્ટ્રીય ચીકીત્સા પધ્ધત્તી તરીકે સ્વીકારી લેવામાં આવી છે !
આવા આ આયુર્વેદની વાતોમાં દેવજગતની વાતો પણ વીશેષ રુપે આવે છે. એને આજના જમાનામાં કેમ સ્વીકારવી ? એવો પ્રશ્ન બાજુ પર રાખીને પણ આયુર્વેદ જગતના વૈજ્ઞાનીક ચમત્કારોની વાતો કે જે ગુજરાતના આ સર્વમાન્ય વીદ્વાનશ્રીની કલમે પીરસાશે તેને માણીએ ) :

આયુર્વેદ આજે પણ પ્રસ્તુત છે.                              —રાજવૈદ્ય એમ.એચ.બારોટ

આમ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે આપણે અત્યંત ‘પ્રવેગગતી’ યુગમાં પ્રવેશી ચુક્યાં છીએ અને એટલું બધું સંશોધન કરી ચુક્યાં છીએ કે ચંન્દ્ર પર અને મંગળ પરનો વસવાટ તો હવે આપણા માટે ડાબા હાથનો ખેલ બની રહ્યો લાગે.

હા, આપણે આપણા આરોગ્ય અંગે સતત જાગ્રત રહેવું પડશે. એટલું જ નહીં આપણા આહારના સ્રોત અને જલસ્રોતને સતત સાથે રાખવા પડશે.ખોરાક અને પાણી વીના આપણે જીવી શકીએ નહીં.

ઉદ્યોગોને નામે તમે ખેતીને નુકસાન પહોંચાડી શકો નહીં. નહીં તો અનાજ વીના ટળવળવાનું આવે. અને ‘રાતડ જાર’ ખાવી પડે. ત્યારે ઉદ્યોગમાં બનતી આઈટેમ્સનાં બટકાં ન ભરાય ! શું સો રુપીયે કીલો પર ઘઉં જતા રહે તો  આપણે બધાં ખેતી તરફ ન વળી જઈએ ?

બીજી પણ એક વાતને યાદ રાખીએ ! આપણો આજનો વીકાસ તો કંઈ નથી; કારણ કે આપણે હજુ પરગ્રહ વીષે કશું જ જાણતાં નથી.ત્યાં જીવન છે કે નહીં જેવા પ્રશ્નો તો હજુ પ્રાથમીક અવસ્થામાં છે. ત્યારે મીત્રો ! આયુર્વેદના જમાનામાં ભારતવાસીઓ પરગ્રહમાં જઈ આવ્યાનો પુરાવો છે. ત્યાં દેવજાતીના લોકો વસે છે,તેવું બતાવવામાં આવ્યું છે.આ વાત છે આજથી 2165509 વર્ષ પહેલાંની. ભારતના ભરદ્વાજ નામના ઋષી,ઋષીમંડળના આદેશથી દેવલોકમાં જઈ આવ્યા. અને આજે ભારતનું જ નહીં પણ વીશ્વનું આ શ્રેષ્ઠ વીજ્ઞાન વાસ્તવમાં તો ‘પરગ્રહ’નું-આરોગ્ય અને ચીકીત્સા વીજ્ઞાન છે. બોલો ! લાગે છે ને નવાઈ ? પરંતુ આયુર્વેદના અવતરણ વખતે ભારતીય ઋષીઓ દેવલોકમાંથી આયુર્વેદ ( આયુષ્યને અંગેનો વેદ) લઈ આવ્યા. આટલાં વર્ષો પછી પણ એવો જ અસરકારક રહેલો આયુર્વેદ એ આપણા અધધ કહી શકાય એવા વીકાસની સાબીતી છે.

તો પછી આવા આ વીજ્ઞાનને આ સદીમાં નહીં સ્વીકારીએ તો ક્યારે સ્વીકારેશું ?

તમે પુછશો કે ત્યારે વીમાનનો પ્રવાસ,કોમ્પ્યુટર્સ.નૅટવર્કીંગ,કૉલસેંટર્સ જેવું ક્યાં હતું ? પણ હું તમને ખાત્રી સાથે કહું છું કે તમે કહો તેવા રોગોની સારવાર પણ એમાં બતાવવામાં આવી છે !! થોડા દાખલા આપું તો તમને ગમશે.

આયુર્વેદમાં બહુ બેસી રહેનાર, બહુ બોલનાર, આંખો પાસેથી બહુ કામ લેનાર, કાનનું વધુ કામ લેનાર વગેરેને કઈ સારવાર આપવી તેનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ  છે. શું કોમ્પ્યુટર પર અને હીરાની ઘંટી પર બેસનાર આજે જોવા મળતા નથી ? કોમ્પ્યુટરવાળાને અને હીરાઘસુઓને આંખનું વધુ કામ નથી ? કોલસેંટરવાળાંને તેઓ બહેરા થઈ જાય તેટલો ફોન એટેંડ કરવો પડતો નથી ? ટુંકમાં ‘અલ્ટ્રાસીવીલાઈઝેશન’ના ઉપાયો જો આયુર્વેદમાં હોય તો એકવીસમી જ શા માટે, આવનારી બધી જ સદીઓનું આરોગ્ય અને ચીકીત્સાવીજ્ઞાન આયુર્વેદ જ  છે.( વધુ હવે પછીના અંકમાં)
 

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.