ગુજરાતનો ઈતીહાસ (3)

. આલેખક: હરીશભાઈ દવે

મૌર્યકાળના અન્ય રાજાઓના ગુજરાત પરના શાસનના નોંધપાત્ર પુરાવા નથી.

ઈ.પુ. 185ના અરસામાં મૌર્ય શાસનનો અંત આવ્યો. ઉત્તર ભારતમાં મૌર્યશાસનના અંત સાથે ગુજરાતમાં પણ શાસકો બદલાયા હોવાનું મનાય છે.

મૌર્યયુગ પછીની કેટલીક સદીઓ વીશે સ્પષ્ટ માહીતી નથી મળતી. આ અરસામાં ભારત પર વીદેશી શાસકોનો પ્રભાવ વધતો ચાલ્યો. આ અંગે વીદ્વાનો વચ્ચે મતભેદ પ્રવર્તે છે. ઉત્તર ભારતમાં સુંગ અને કણ્વ વંશોના શાસનના ઉલ્લેખ છે.

નવું ઉદય પામેલ કુષાણ સામ્રાજ્ય ભારતમાં વીસ્તાર પામતું ગયું. વીજેતા રાજા નવા જીતાયેલા પ્રદેશમાં શાસન ચલાવવા પોતાના પ્રતીનીધી રૂપ રાજ્યપાલને નીમતા. શક્તીશાળી કુષાણ રાજ્યકર્તાઓના ક્ષત્રપો (ક્ષત્રપ એટલે રાજ્યપાલ) તરીકે શકો પશ્ચીમ ભારત પર રાજ્ય કરવા લાગ્યા.

આ કાળ શક ક્ષત્રપ કાળ તરીકે ઓળખાય છે. આ રાજાઓ જે સંવત વાપરતા તે શક સંવત તરીકે ઓળખાય છે. શક સંવતનો આરંભ ઈ. સ. 78માં થયો હોવાનું મનાય છે.

બે મહત્ત્વનાં ક્ષત્રપો તરીકે ભુમક અને મહાક્ષત્રપ નહપાનનાં નામો જાણીતાં છે. નહપાનની સત્તા રાજપુતાના (રાજસ્થાન)થી દક્ષીણે પુના સુધીની હતી તેમ મનાય છે. કાઠીયાવાડ (સૌરાષ્ટ્ર) પર પણ તેની આણ હતી. તે ક્ષત્રપ રાજાઓ કુષાણ સામ્રાજ્યના આધીપત્ય નીચે હશે તેવી માન્યતા છે.

ગુજરાતના ઈતીહાસમાં મહાક્ષત્રપ ચષ્ટાન તથા તેના પૌત્ર રુદ્રદામાનાં નામો જાણીતાં છે. ચષ્ટાનના સમયના ચાંદી તથા તાંબાના સીક્કા ગુજરાતમાં મળી આવ્યા છે. આ સીક્કાઓ પર ગ્રીક તથા બ્રાહ્મી લીપીમાં લખાણ છે. રુદ્રદામા માળવાનો રાજા હતો. તેની રાજધાની ઉજ્જયીની(ઉજ્જૈન)માં હતી. ઈ. સ. 150માં તેના રાજ્યપતી (પ્રતીનીધી શાસક)એ સૌરાષ્ટ્રમાં ગીરનાર પર્વત પરના સુદર્શન જળાશયની સુધારણા કરાવેલી.

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.