જિંદગી

( પરંપરિત)

જિંદગી મુજ વેદનાથી નીતરે !

દર્દ-રંગો થકી

મારા જીવન-ફલકે

નિર્દયી રે કો ચિતારો

કારમાં ચિત્રોય કેવાં ચીતરે !

–જુગલકિશોર.

2 thoughts on “જિંદગી

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.