અનંત યાત્રા.

(ઉપજાતિ)          –જુગલકિશોર.

બ્રહ્માંડની    દિવ્ય  અનંત   વાટમાં
આત્મા બન્યો યાત્રિક મુક્તિ-લક્ષનો;
ને  માર્ગમાં  સાધન   દેહનું      કર્યું.

છે  આત્મ   તો   મુક્તવિહારી  વિશ્વે
વ્યાપી  રહ્યો   સર્વ  સ્થલે સ્થલે  જે; 

આ દેહ તો  સાધન  માત્ર    આત્મનું-
જેને    સદા     બંધન    કોટિ   કોટિ
ને   આત્મ તો    બંધન સર્વથી  પર !

અનંત   યાત્રા,   નહિ  અંત કાલનો
ને    દેહ   આ     ક્ષુદ્ર,   મરે ક્ષણોમાં.

દેહો     પરિવર્તન    વસ્ત્રનું       કરે,
આત્મા      પરિવર્તન     દેહનું   કરે !

ક્યારે   શરૂ આ    થઈ  દિવ્ય યાત્રા ?
ક્યારે થશે  પૂર્ણ ?  ન   કોઈ   જ્ઞાતા !

One thought on “અનંત યાત્રા.

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.