સૂર !

                                             –જુગલકિશોર.

મારા પાવાનો સૂર !
છેડ્યો જ્યાં,છટકીને,ઘડી જરી અટકીને  જાય અહો દૂર દૂર દૂર.

નાનકડી વેણુમાં બેઠો અણદીઠ  એને
હળવેથી વહેવડાવ્યો બહાર;
હૈયાના નાદ શો નેહ ભર્યો નિસર્યો ને
જૈ  પ્રસર્યો   ગગને એ વાર,
ઘૂંટાયો ગુંબજમાં રવ,એના પડઘાનાં પ્રગટ્યાં  શાં પૂર પૂર પૂર !

અહો, પાવાનો સૂર !

One thought on “સૂર !

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.