નંદ-પુત્રીનો કૃષ્ણને મૌન સંદેશ.

–જુગલકીશોર.

[ઉપજાતી]

સંતાન તું આઠમું દેવકીનું.
તું બાળ ના, કાળ કરાળ કંસનો !

લાગ્યો હશે શો ભય કંસને કે
હણ્યા બધા અગ્રજ દેવકીના !

તું આઠમો, અંતીમ; કાલસાક્ષાત્
કંપાવતો ભાઈ-બહેન બેઉને :
મામાજીનો કંપ સ્વરક્ષણાર્થે,
ને બહેન  કંપે તવ રક્ષણાર્થે !

જોઈ રહ્યું’તું જગ વાટ તારી
ઉદ્ધારવાને બસ કંસ-ધ્વંસથી;
ને કંસ જે રાક્ષસ, રાહ જોતો
રહ્યો હતો રે તવ ધ્વંસની અહો !

કેવું હતું જન્મવું તારું, ભાઈ !
જે જન્મથી કોખ ભરાય બહેનની
આનંદતી ભાઈ-બહેન સૌને;
એ કોખને નીર્લજ ક્રુરતાથી
કંસે જ પીંખ્યાં કરી સાત વાર !

તારું હતું નીશ્ચીત એ જ ભાવી;
મંજુર શું ના વીધીને હતું જે ?
કે જન્મતાંવેંત જ તારું આવવું
મારે ઘરે, રે ઘનઘોર રાત્રીએ !
નીર્ધારીયું મારુંય તે હતું જ ને
જાવા કુખે દેવકીની, તુરંગે !

તારું રહેવું અનીવાર્ય ગોકુલે;
મારું હતું દેવકી-કુખમાં ત્યાં.
તું વીશ્વને કાલ બચાવશે, ભલે-
બચાવવાને વસુદેવ-દેવકી,
આજે જ મારું ત્યહીં હોવું સાર્થ !!

વીલંબ એમાં ક્ષણનો ન પાલવે
એવે સમે; માત-સ્તનેથી લેતાં
મને, તને મુકી દીધો બીજા સ્તને…

ને એમ એ બે ક્ષણમધ્ય આપણે
કીધું મધુરું સ્તનપાન સાથમાં !!

માતા યશોદા થઈ ધન્ય જેમ ,
હુંયે થઈ ધન્ય જ ધન્ય કેટલી,
સાન્નીધ્ય પામી તવ, સ્તન્યપાને !!

તારું હજી તો અવતારકાર્ય
શરુ થવાને બહુ વાર, વીરા !
હું તો લઈ તારી વીદાય આ ક્ષણે
દોડીશ, જો આપદધર્મ કાજે.
સંતાન હું આઠમું દેવકીનું
બની, વધેરાઈશ કંસહસ્તે.

સંતાન તું દેવકીનો; યશોદા
માતા થશે પાલક તારી ગોકુલે;
પુત્રી યશોદાની ભલે હું આંહી-

ખોળે જઈ દેવકીને હું ત્યાંથી
પળીશ રે સ્નેહલ મોક્ષમાર્ગે !

નીર્માયું કેવું તવ આવવું અહીં ?
મારું વળી એ જ ક્ષણે જવું ત્યહીં ?! 

8 thoughts on “નંદ-પુત્રીનો કૃષ્ણને મૌન સંદેશ.

  1. ભાવવાહી રચના. રક્ષાબંધનના ઇતીહાસ વીશે માહીતી નથી. પરંતુ, આ કાવ્ય વાંચ્યાં પછે એવું માનવાનું મન થાય છે કે, એક બહેનીએ જે ભોગ આપ્યો એનું તર્પણ કરવાં જ રક્ષાબંધન રુપે આજ સુધી કાનુડો પશ્ચાતાપ કરી રહ્યો છે. બહેનીના એક ભોગ સામે યુગોયુગો સુધી ભાઇ બહેનીનું રક્ષણ કરવાં પ્રાણ ત્યાગવા પણ તત્પર થયો છે.

    Like

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.