સાંભળ ઓ કળીયુગના કહાન !

 એક વીચીત્ર ઘટનાભરી રચના છે, જેનું પાત્ર ગોપી આજના જમાનામાં ભુલી પડી ને બંને સમયને સરખાવીને જુનાને શોધતી ફરે છે; 

અને આ કાવ્યનો રચનાર ખુદ ખોવાઈ ગયો છે !! મારી જુની રચનાઓની પોથીમાં સંતાઈ રહેલી આ રચના નીચે મારું નામ નથી એટલે શંકા છે કે એ મારી હશે કે અન્યની ?!  ગોપીના ખોવાયેલા સમયની જેમ આ રચનાના રચયીતાની શોધ પણ હવે પ્રશ્નાર્થ જ ?!

——————————————–

સાંભળ ઓ કળીયુગના કા’ન, હવે તારી સંગાથ નહીં આવું !
તું  તો  છે  નવરો ને   રાન, હું તો  આવીને ટૅમ નૈં બગાડું……સાંભળ.

ગોકુળમાં વાંસડાનો કટકો વગાડતો, જે ઘેલાં થૈ આવતાં’તાં સૌ;
આજે આ પીત્તળના પીં પીં પોં સાંભળી ગાળો તે કેટલીક  દઉં ?!
સંગીતનો ઢોંગ સાવ છોડી દે આજ, તારા ઘોંઘાટે નહીં હું રીઝાઉં….સાંભળ.

ટચલી આંગળીએ તેં ગોવરધન તોળ્યો ને આખું ઉગારીયું’તું ગામ,
મેહુલાને  હંફાવ્યો  તે દી  તેં  એકલે રાખ્યું  ગોરધનધારી  નામ;
તેવડ નથી આજ થેલી ઉપાડવાની,વાત તારી કોને સંભળાવું ?!….સાંભળ.

આડો ફરીને મારી મટકીથી માખણ ને મહીડાં તું લહેરથી ખાતો,
ખોટું  વઢીને  તને  હેતે  ખવડાવતાં  ત્યારે  તું  મીઠું મલકાતો;
આજે જો બાજુમાં આવ્યો તો વાત તારી, ચંપલથી પુરો ફટકારું !….સાંભળ.

તે દી વૃંદાવનમાં પુનમની રાતડીના જોયા છે કા’ન,રાસ તારા,
કેમે  હજીય ના ભુલાતી એ રમઝટ, હું સાંભળું છું એના ભણકારા;
ફુદરડી ફરતાં તને આવડતું નથી,તારા ડીસ્કોના નખરાંમાં ના’વું…..સાંભળ.

પહેરી  પીતાંબરી, માથે  મુકુટ  ને  એમાં  સોહાતી પીંછી વાંકી,
હોઠે  લગાડેલી  વાંસળી  વગાડતો  લટકાળી  લાગે   એ   ઝાંકી;
પહેરવાને આજે તો  લુગડાંય નથી  તારે,દા’ડામાં એક ટંક ખાવું!….સાંભળ.

ક્યાં એ વૃંદાવન ને ક્યાં છે એ મોહન તું,ક્યાં છે લીલા આજ તારી ?
મોંઘા  જમાનામાં  તુંયે  સપડાણો  ને  છુટવાની નથી એક  બારી;
છોડાવી કેમ કરી શકવાનો અમને તું, તારે જ્યાં ખુદને બંધાવું !!….સાંભળ.


One thought on “સાંભળ ઓ કળીયુગના કહાન !

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.