કોઈ ‘મોહન’ લ્યો !!

કોઈ ‘મોહન’ લ્યો…!

(પરંપરિત)

યમુનાને તીર

આજ

મથુરાની ગલીઓમાં

સંભળાતો નથી

હવે

ગોપીઓનો સ્વર :

“કોઈ મોહન લ્યો…..!”

યમુનાને તીર

આજ,

દિલ્હીની શેરીઓમાં

અવ તો સંભળાય

જરા ધીમું જો સાંભળો તો,

ખાદીલા રાજવીઓનો સ્વર :

“કોઈ લઈ લ્યો,

મફતમાં લઈ લ્યો…..,

‘મોહનદાસ’ લઈ લ્યો….!!

– જુગલકિશોર.

Advertisements

One thought on “કોઈ ‘મોહન’ લ્યો !!

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.