“લોકભારતી–ઉપહાર”ને મળ્યો ઉપહાર !!

સાનંદ, સાભાર !

અમને – લોકભારતના કેટલાક પુર્વ વીદ્યાર્થીઓને – શ્રી મનુભાઈ દર્શક દ્વારા અપીલ કરીને અભ્યાસ પછીના સમયગાળામાં અમે કરેલાં કાર્યોના અહેવાલરુપે અમારા અનુભવો લખી મોકલવા જણાવાયેલું. આવાં અમે ૨૪ જણાંના અનુભવોને “ઝાડનાં પારખાં ફળ પરથી” શીર્ષકે પુસ્તીકારુપે લોકભારતીએ પ્રગટ કરેલાં.

નેટગુર્જરીના મારા બ્લૉગ પર આ અંગે મારા છેલ્લા લખાણમાં તેની વીગતો મુકાયા બાદ કેટલાક વાચકોના પ્રતીભાવો આવ્યા હતા અને કેટલાક મીત્રો સાથે મેં રજુઆત કરીને આ પુસ્તીકાઓને ઈબુકરુપે પ્રગટ કરવાની મહેચ્છા તથા તેમાં થનારા ખર્ચ અંગે વાત કરતાં ચારેક મીત્રો તરફથી મદદની ઑફર કરવામાં આવી હતી જેને કારણે ખર્ચની જોગવાઈ લગભગ થઈ ગઈ છે !!

અત્યંત આભારની લાગણી સાથે, અમારા આદરણીય ને પ્રાત:સ્મરણીય નાનાભાઈ ભટ્ટનાં પુણ્યકાર્યોનાં ફલસ્વરુપ આ કેટલાંક અંજલીરુપ કાર્યોને આમ નેટ પર ઉપલબ્ધ કરવામાં મદદરુપ થનારા સૌનો આભાર માનું છું. (આ સૌ મીત્રોને અમે દરેક ઈબુકમાં સ્પોન્સર તરીકે સ્થાન આપીને જાહેર કરીશું.)

આ બધી જ બુકો લોકભારતી દ્વારા પ્રકાશીત થઈ હોવાથી સહજ છે કે તે બધી સાર્થકોશની જોડણીમાં જ હોય અને તે પણ એટલું જ સહજ છે કે તેની આ આવૃત્તી પણ તે જ જોડણીમાં હશે ! નેટગુર્જરી દ્વારા આ કાર્ય થઈ રહ્યું હોવાને કારણે આટલી સ્પષ્ટતા જરુરી સમજું છું !

– જુગલકીશોર.

3 thoughts on ““લોકભારતી–ઉપહાર”ને મળ્યો ઉપહાર !!

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.