ગાંઠીયામાળાનો છેલ્લો મણકો.

ગાંઠીયા–ગાંઠ !

(અનુષ્ટુપ)

 

ચટણી, મરચાં સંગે કઢી સંગેય કોક દી’

પપૈયાછીણ ભેગાંયે તને હું ભાળતો કદી !

ઝીણા–જાડા, વણેલા ને તીખા, લસણીયા વળી

ફાફડા નામથી સૌના હૃદયે શો ગયો હળી !

 

તારા તો નામઉચ્ચારે સવ્વારો કૉળી ઉઠતી !

તને રે, પામતાંમાં તો અંગાંગે સ્ફુર્તી સ્ફુટતી !

ઉદરે હું તને સ્થાપી કાર્યો સર્વે  કરું  શરુ;

ગાંઠીયા–ગાંઠ વાળીને, નીશ્ચીંત નીશ્ચયે રહું.

 

ચણાને આશ્રયે છુપી, ચણાને ગૌરવે મઢ્યો,

ચણાને વીશ્વમાં વ્યાપી ગાંઠીયો ચૌદીશ ચઢ્યો.

ગુંદાયો, વણાયો, તેલે તળાયો વેદના ભર્યો

ગાંઠીયો સ્નેહનો સૌનો ભાજન એટલે ઠર્યો !

 

કાવ્યના શબ્દશબ્દે જે ઉછળ્યાં ઉર સ્પંદનો –

સોનેટે સ્થાપીને વ્હાલા ! કરું હું કોટી વંદનો !!

 

– જુગલકીશોર.

 

 

Advertisements

One thought on “ગાંઠીયામાળાનો છેલ્લો મણકો.

 1. દ્રુશ્ય શ્રાવ્ય સાથે અચ્યુતમ
  Ganthiya – Gathia – ભાવનગરી ગાંઠીયા ની એકદમ … – YouTube
  Video for youtube – ભાવનગરી ગાંઠીયા▶ 8:12

  Nov 14, 2016 – Uploaded by Green Kitchen
  There are many variations of gathiya or gathia making un Gujarat, here we will learn to make bhavnagari gathiya …

  Like

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.