સાઈટ ‘માતૃભાષા’નું સરનામું સંઘરી રાખશો ?

મંગળ અને શની બે જ દીવસો લખાણો પ્રગટ કરવાનું વીચાર્યું હતું પણ લખાણોની સંખ્યા જોતાં મંગળ–ગુરુ–શની એમ ત્રણ દીવસો કરવા પડશે ! સૌનો આભાર.

આજે ત્રણ નવાં લખાણો મુકાયાં છે. નેટગુર્જરીના વાચકો હવે પછી MATRU-BHASHA  ના

આ સરનામે http://www.jjugalkishor.in/

વાચક’ ઉપરાંત ‘લેખક’રુપે પણ મળતા રહેશે તેવી અપેક્ષા રાખું છું…..(સાઈટ પર ફોલો બટન મુકવાનું બાકી રહી ગયું છે…..ટૅકનીકલ જાણકારીનો થોડો અભાવ ! કદાચ આ સાઈટના થીમમાં એ સગવડ દેખાઈ નહીં તેથી હશે……થોડી રાહ જોવા વીનંતી….) – જુ.

 

Advertisements

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.