આજની વાચન સામગ્રી :

 

૧) સ્વ. શ્રી જયાબહેન શાહે શું કહ્યું –

૨) ફારફેર !!

ઠેકાણું : ‘માતૃભાષા’ http://www.jjugalkishor.in/

Advertisements

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.