ડાયરીનું એક પાનું – (૨)

તા. ૦૬, ૦૧, ૨૦૧૮

નવું વરસ બેસી ગયું.

ગયા નવેમ્બરમાં આ જગતમાં પદાર્પણ કર્યાંને ૧૧ વરસ થઈ ગયાં ! કેટકેટલા અનુભવો, કેટકેટલા સહયોગીઓનો સાથ, ભાષાસાહીત્યને લગતા કેટકેટલા પ્રયત્નો–પ્રયોગો……પાછું ફરીને જોતાં ડોક દુખી જાય એવું છે.

અહીં પગલું મુક્યું ત્યારે ફોન્ટનાંય ઠેકાણાં નહોતાં. ગુજરાતી ફોન્ટને યુનીકોડસ્વરુપ મળ્યું નહોતું ત્યારે જે લખાતું તે કેવું દેખાતું હતું ?! આજની જેમ બ્લૉગની પ્રવૃત્તી હાથવગી પણ નહોતી. હતી તો એને માટે જરુરી આવડતેય ક્યાં હતી ? ને છતાંય જંપલાવી દીધેલું ને એમ કરતાં કરતાં આજે અગ્યાર વરસ પુરાંય કરી નાખ્યાં !

માતૃભાષા માટેનો ધખારો તો આજેય અકબંધ છે પણ હવે એટલી તાજગી અને તત્પરતા છે કે કેમ એ સવાલ થાય છે. કેટલાક અનુભવો પણ આને માટે જવાબદાર ગણી શકાય. સારા અનુભવો તો બેસુમાર છે. અસંખ્ય બ્લૉગના પરીચય, અનેક બ્લૉગરોના પરીચય, અનેક પ્રકારની શૈલીના પરીચય –

આ બધાંનો વીચાર કરું છું તો એક મોટો પટ નજર સામે પડેલો જણાય છે. અનેક રસ્તે જઈ રહેલાં સહયોગીઓ, માતૃભાષાનાં ચાહકો કોઈ ને કોઈ રીતે પણ જાણે કે માતૃભાષાના પ્રેમના પ્રેરાયાં એક જ લક્ષ્ય પર દોડી રહ્યાં છે ! સૌ જુદા જુદા માર્ગે ને જુદી જુદી પ્રવૃત્તીના માધ્યમે પણ એક જ નીશાન પર તાકી રહ્યાં છે.

માતૃભાષાના આ યજ્ઞમાં સૌ પોતપોતાની શક્તી–ભક્તી મુજબ સમીધો હોમી રહ્યું છે.

આજે એ સૌને અભીનંદન અને વંદના સહ આજની ડાયરીનું આ પાનું અર્પણ.

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.