સાર્થ શબ્દ : શબદ–અક્ષરનાં રહસ્યો

વાચક !!

(મીશ્ર છંદ)

કાળું ડીબાંગ ત્યહીં આભનું પાટીયું, મહીં

તેજે ભર્યા અકળ તારકઅક્ષરો ઘણા;

પેખું, પરંતુ નહીં એનું રહસ્ય ઉકલે

ઉભો અવાચક બની રહું રે નીરક્ષર !

કોઈ અચાનક જરી પીઠ હાથ ફેરવે

અગમ્ય એ તારકઅક્ષરો તણી

રહસ્ય–ભાષા સમજાવવા મથે.

ઉંચા સ્વરે દસદીશેથી સુણાય શબ્દ

શબ્દાર્થ તોય સમજાય નહીં કશોય;

ઉંડાણથી ક્યહીંક કોઈ ધ્વની અચીંતો

સુણાય, ને પ્રગટ તુર્ત જ અર્થ શબ્દનો !

પામી રહું શબદ–અક્ષરનાં રહસ્યો !!

અનંત, ઉંડાણભર્યાં અ–શબ્દનું

રહસ્ય પામી શકું ના; ની:શબ્દ હું !

જુગલકીશોર

One thought on “સાર્થ શબ્દ : શબદ–અક્ષરનાં રહસ્યો

 1. વાહ વાહ, જુગલભાઈ ! ગુજરાતી ભાષાએ ગર્વ લેવા જેવી એક ઉત્કૃષ્ટ કૃતિ આપે રચી છે.

  ક્યારેક કેટલીક મુક્તપંચિકાઓની રચના કરતી વેળા હું આમ જ ખોવાઈ જાઉં છું.

  શબ્દ બ્રહ્મ, શબ્દ સાર્થ …… પરંતુ આ ‘ક્ષર’ અક્ષરો ‘અક્ષર’ને વ્યક્ત કરી શકશે? અક્ષર ભલે સાર્થ હોય કે વ્યક્ત હોય, પરંતુ તે અવ્યક્તને પ્રગટ કરી શકશે?
  શબ્દની સાર્થતા અશબ્દના અતલ ઊંડાણને છતું કરી શકશે?

  શબ્દની સાર્થતા છોડીને અશબ્દના ઓથારે નિ:શબ્દ થવામાં જે મઝા છે તે તો કો’ક બડભાગી વિરલા જ જાણે!
  અભિનંદન !

  Like

આપનો પ્રતીભાવ –

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.