અગેય પદ્યરચના અંગે કેટલુંક –

                                                                                                                  --જુગલકીશોર. આપણે ત્યાં એક એવી છાપ હતી કે ગાઈ શકાય તે પદ્ય અને વાંચી શકાય તે ગદ્ય. પદ્યને વાંચી શકાય પણ ગદ્યને ગાઈ ન શકાય. (ટી.વી.ની કેટલીક વાહીયાત જાહેરાતોમાં નરી … વાંચન ચાલુ રાખો અગેય પદ્યરચના અંગે કેટલુંક –

Advertisements

‘કાવ્ય’માં ભાવ અને રસ

‘કાવ્ય’ એટલે સમગ્ર સર્જનાત્મક સાહીત્ય.                                                                              – જુગલકીશોર. માનવમનના કુલ ભાવોની સંખ્યા જુદીજુદી ગણાવાઈ છે. સ્થાયી ભાવો ૮+૧ … વાંચન ચાલુ રાખો ‘કાવ્ય’માં ભાવ અને રસ

‘કાવ્ય’માં આનંદ અને ઉપદેશ.

શુક્રવાર, December 15, 2006  ના રોજ “ઘટનાઓનું સર્જન-સર્જનની ઘટના.” નામક લેખમાં શ્રી સુરેશભાઈના સવાલના જવાબરુપે આ કોમેન્ટીકા મુકાઈ હતી. લેખની લીંક આ મુજબ છે – https://jjkishor.wordpress.com/2006/12/05/nibandho-33/ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ભારતીય કાવ્યમીમાંસામાં કાવ્ય અર્થાત્ સમગ્ર સર્જનાત્મક સાહીત્યના મુખ્ય હેતુ બે કહ્યા છે: 1)  આનંદ અને 2)  ઉપદેશ. ઉપદેશની વાત બાજુ પર રાખીને જોઈએ તો આનંદ એ કોઈ પણ ઉત્તમ રચનાનું … વાંચન ચાલુ રાખો ‘કાવ્ય’માં આનંદ અને ઉપદેશ.

ગદ્ય, પદ્ય – કાવ્ય/કવીતા

અધ્યાપન જેમનું જીવનકાર્ય રહ્યું છે અને ભાષા–સાહીત્ય જેમનો અત્યંત રસનો વીષય છે તેવા પ્રજ્ઞાપુરુષ શ્રી કનુભાઈ જાની સંશોધનક્ષેત્રે આદરણીય નામ છે. તેઓ કેટલાક ગુજરાતીના જાણીતા વિદ્વાનોના પણ ગુરુ રહી ચુક્યા છે. તેમની સંશોધન રીત ગુજરાતીના જાણીતા સર્જકો–વીવેચકોમાંના સૌને પરિચિત છે.....મેઘાણી, કવિ કાગ તથા લોકસાહીત્યના ક્ષેત્રમાં તેમનાં સંશોધનો કૉલેજે પાઠ્યપુસ્તકો તરીકે ભણાવાયાં છે. અહીં તેમની સાથેની … વાંચન ચાલુ રાખો ગદ્ય, પદ્ય – કાવ્ય/કવીતા

નટનો અનુભવઃ ભાવ કે રસ ?

ભાવ અને રસઃ પાત્રો અને પ્રેક્ષકોમાં.                                           – જુગલકીશોર. સાહીત્યમાં કે કલાના અન્ય કોઈ સ્વરુપમાં માનવમનના ભાવોનું નીરુપણ સર્જકોની ઉચ્ચ કલાશક્તીને આધારે પ્રગટે પછી વાચકો કે પ્રેક્ષકોના મનના એ જ ભાવોનું રુપાંતર રસમાં થાય. ચીત્રમાં … વાંચન ચાલુ રાખો નટનો અનુભવઃ ભાવ કે રસ ?

કરુણ સાહીત્ય પણ કેમ વારંવાર વાંચવું ગમે છે ?

                                                                                                 – જુગલકીશોર. ભારતીય કાવ્યમીમાંસામાં કાવ્ય અર્થાત્ સમગ્ર … વાંચન ચાલુ રાખો કરુણ સાહીત્ય પણ કેમ વારંવાર વાંચવું ગમે છે ?

શબ્દ માટેની સાધના

મૌનનો સાક્ષાત્કાર થાય તેને પછી શબ્દની જરુર કદાચ ન રહે છતાં શબ્દ તો જીવવાનો જ. જીભ પણ સળવળે નહીં એવી રીતે આવતા વીચારોય ખરેખર તો શબ્દના વાઘા પહેરીને જ આવતા હોય છે. કાવ્યમાં વીચારથીય ઉપરની ભુમીકા હોય છે તે ભાવની હોય છે જ્યાં શબ્દો નથી હોતા. ભાવજગત અને વીચારજગત વચ્ચે જે ફેર છે તે જ … વાંચન ચાલુ રાખો શબ્દ માટેની સાધના