‘કોડિયું’નો દર્શક વિશેષાંક : વાંચો–વંચાવો !

મનુભાઈ પંચોળી ‘દર્શક’ વિશેષાંક “કોડિયું” સામયિક માટે નીચેની લીંક ખોલો : November Manubhai visheshank

Advertisements

મનુભાઈ : અમારા માર્ગદર્શક, ગૃહપતી, શિક્ષક–ગુરુજી ૧૯૬૨–’૬૬

  “કોડિયું : દર્શક વીશાષાંક”માં દર્શકની લાક્ષણીક મુદ્રાઓ  

‘ઝેન–લંચ’ !

નોંધ : યોગાનુયોગ આજની દિવ્યભાસ્કરની રવીવારીય પુર્તીમાં શ્રી ગુણવંતભાઈનો મજાનો લેખ છે જેમાં ઝેનપદ્ધતીએ ભોજન કરવાનો મહીમા ગવાયો છે. જમતાં જમતાં ફક્ત પોતાની જાત અને ભોજનની થાળીમાં જ મશગુલ થઈ જવાની ઉત્તમ વાત એમાં લખી છે. આજે સ્વ. ન.પ્ર.બુચ (અમારા બુચદાદા)ના ભોજનનો એક અંશ રજુ કરવાનો જ હતો જેમાં તેઓ જાત સાથે અને ભોજન સાથે … વાંચન ચાલુ રાખો ‘ઝેન–લંચ’ !

ન.પ્ર.બુચની છાયામાં…

બુચ–પુષ્પની સુવાસ તેમના વીશે તેઓ : “મારા જીવન પર, જીવનરીતી પર મોટી અસર તે ગાંધીજીની. તેમનાં લખાણોની. ૧૯૨૩થી ૧૯૨૯ સુધી હું પુણે રહ્યો તે જ વર્ષોમાં કોઈ પણ જાગૃત ને સંવેદનશીલ યુવાન તેમના પ્રયોગોની અસરથી ભાગ્યે જ મુક્ત રહી શક્યો હશે. હું સ્વભાવે બેસીને સુનારો. એટલે કૉલેજ છોડવાની કે સત્યાગ્રહમાં જોડાવાની એમની હાકલ સાંભળવા છતાં … વાંચન ચાલુ રાખો ન.પ્ર.બુચની છાયામાં…

અલૌકીક વ્યક્તીત્વ : ન. પ્ર. બુચ

નોંધ : કોડિયું સામયિકનું સંપાદનકાર્ય સંભાળવાનું થયું ત્યારથી સર્વ મુ. નાનાભાઈ ભટ્ટ, મનુભાઈ (દર્શક), મૂળશંકરભાઈ ભટ્ટ (મૂ.મો.ભટ્ટ)ના વીચારોને દરેક માસે પ્રકાશીત કરવાનું બને છે. નાનાભાઈના ચાર શિક્ષકરત્નોમાંના એક ન. પ્ર. બુચ અંગે પણ દર માસે કશુંક પ્રકાશીત થાય તે વીચારે ત્રણેય સંસ્થાઓનાં એ ‘બુચદાદા’ વીશે નીયમીત હપતા વાર લખવાનું શરુ કર્યું હતું. આ હપતાને સહેજ … વાંચન ચાલુ રાખો અલૌકીક વ્યક્તીત્વ : ન. પ્ર. બુચ

ન.પ્ર.બુચનું એકનીષ્ઠ વીશ્વ.

લોકદક્ષિણામૂર્તિ – એકનીષ્ઠ વીશ્વની દીશામાં ન. પ્ર. બુચ  આ ઉપર મૂકેલો ફોટોગ્રાફ, આમ તો સામાન્ય ગ્રુપફોટા જેવો જ ફોટોગ્રાફ છે. ઘણાં વીદ્યાર્થી બહેનો, ભાઈઓ મારી સાથે, મનુદાદા (દર્શક)સાથે આમ ફોટો પડાવે છે. પણ આ ફોટોગ્રાફ મેં મારી જ ઇચ્છાથી, અને વીશીષ્ટ હેતુપુર્વક પડાવ્યો છે. જુઓ, એમાં વચ્ચે જે ઘરડો ખખ્ખ છે તે પોતાને સર્વોચ્ચ માનતી … વાંચન ચાલુ રાખો ન.પ્ર.બુચનું એકનીષ્ઠ વીશ્વ.

‘લખવું એટલે…’નો અંતીમ ભાગ : “લખો, લખો”

(“લખવું એટલે... ...” લેખ શરુ કર્યો ત્યારે કલ્પના નહોતી કે બુચદાદાના પત્રો પણ  આ લેખમાળાનો ભાગ બનશે ! પણ પછી યાદ આવ્યું કે મને લખતો કરવામાં એમનો ઘણો મોટો હાથ રહ્યો હોઈ એમના પત્રોની ફોરમ કેમ ન વહેંચું ? બ્લૉગના ત્રણ ભાગમાં ફેલાયેલા આ પત્રો મારી સાવ અંગત બાબત હોઈ એને આરંભના શીર્ષકમાં બતાવેલા શબ્દો … વાંચન ચાલુ રાખો ‘લખવું એટલે…’નો અંતીમ ભાગ : “લખો, લખો”