ઈચ્છાડી જીતી ગઈ….!

નોકરીમાંથી નીવૃત્તી (૨૦૦૨માં) આવ્યા પછીની પ્રવૃત્તીરુપે કેટલાંક નવાંનવાં કાર્યો જેમજેમ આવતાં ગયાં તેમતેમ તેને સ્વીકારવાનું થયું હતું. પણ નીવૃત્તી વખતે જ લેવાયેલા બે નીર્ણયોને મહદ્ અંશે વળગી રહી શકાયું હતું તે સાનંદાશ્ચર્યની બાબત રહી. આ બે નીર્ણયોમાંનો એક તે કોઈ સ્થાન કે હોદ્દો ન લેવાનો અને બીજો નીર્ણય તે કમાણી માટે કોઈ પણ કામ ન … વાંચન ચાલુ રાખો ઈચ્છાડી જીતી ગઈ….!

Advertisements

ખાદી પહેરી તે પહેરી !

  એક ચણીબોરની ખટમીઠી  – ૯                                                   –જુગલકીશોર.     ૧૯૫૫ના જુનમાં જુનાગઢ પાસેના શાપુર સર્વોદય આશ્રમમાં છઠ્ઠા ધોરણનું ભણવા ગયો ત્યારે ત્યાં ખાદી પહેરવી ફરજીયાત હતી. રંઘોળા (વાયા ધોળા જંક્શન)માં પાંચ ધોરણથી આગળ શાળા નહોતી ને શાપુરમાં અમારા આદરણીય ગાંધીવાદી બનેવી ભાનુભાઈ મહેતા કાર્યકર હતા તેથી મને શાપુરમાં દાખલ કરેલો.   શાપુર આશ્રમ રતુભાઈ અદાણી વગેરેએ … વાંચન ચાલુ રાખો ખાદી પહેરી તે પહેરી !

વીદ્યાપીઠમાં ફર્સ્ટ ક્લાસ સાથે એમ.એ. તો કર્યું પણ…..!

ચણીબોરની ખટમીઠી જુગલકીશોર============================================ ગુજરાત વીદ્યાપીઠમાં પારંગત (એમ.એ.) કરવું એટલે શું અને એમાં કેટલી વીસે સો થાય એની સમજણ એમાં દાખલ થયાં કેડ્યે બહુ મોડી પડી. પણ જ્યારે પડી ત્યારે હાથમાં બાજી રહી ન હતી. ગમે એમ પણ બોળ્યું છે તો પછી ઘસી તો નાખવું જ પડશે એ નક્કી હતું એટલે કમર કસ્યા ઉપરાંત સાઈકલનાં પેડલને … વાંચન ચાલુ રાખો વીદ્યાપીઠમાં ફર્સ્ટ ક્લાસ સાથે એમ.એ. તો કર્યું પણ…..!

સાઈકલનાં પેડલ મારતાં મારતાં એમ.એ.ની તૈયારી !

ચણીબોરની ખટમીઠી : ( 7 ) --જુગલકીશોર=================================== સાઈકલ ઉપર એમ.એ.ના પાઠ ! 1967માં ગુજરાત વીદ્યાપીઠમાં પારંગતનાં બે વર્ષના અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ લીધો ત્યારે સ્વપ્નેય ખ્યાલ ન હતો કે બાવળાની નોકરી છોડવાનો નીર્ણય એક જુગાર બની જશે. પારંગતના (એમ.એ.)ના અભ્યાસક્રમમાં ભાષા અને સાહીત્યનું ઉંડાણથી ખેડાણ કરવાનું હતું અને એમાં મારી ચાંચ ડુબાડવા માટે બહુ નાની અને નબળી … વાંચન ચાલુ રાખો સાઈકલનાં પેડલ મારતાં મારતાં એમ.એ.ની તૈયારી !

નકામાં લખાણો ભુંસનારું ડસ્ટર ક્યારેય ન ભુંસાયું !!

ચણીબોરની ખટમીઠી : 6                        --જુગલકીશોર.   ============================================================================ મા મારા ડસ્ટર-પ્રયોગો !!  શાળામાં શરુઆતના દીવસોમાં મને આચાર્યશ્રીએ પ્રાથમીક વીભાગમાં મુકીને પાંચમા ધોરણના વીદ્યાર્થીઓને નાગરીકશાસ્ત્ર ભણાવવાનું સોંપ્યું હતું. ખેતીના વીષયો ઉપલા ધોરણો 8 થી11ને મારે ભણાવવાના હતા પરંતુ થોડા સમય પુરતી આ સગવડ કરાઈ હતી. પાંચમા ધોરણમાં આગળની લાઈનમાં એક બાંઠકો વીદ્યાર્થી ખુબ તોફાન કરે. ભાલ પંથકનું અસ્સલ … વાંચન ચાલુ રાખો નકામાં લખાણો ભુંસનારું ડસ્ટર ક્યારેય ન ભુંસાયું !!

સગવડો માણસને સુંવાળો બનાવી શકે છે !

ચણીબોરની ખટમીઠી : 5 --જુગલકીશોર. =============================================================== ખેતીના શીક્ષકને ખેતીવાડી-ફાર્મ ઉપર રહેવાનું મળે તો તે તો કંસારમાં ઘી ગણાય. પણ બાઘાઈવીભુષીત મારા જેવા માટે એ કાંઈ અગાઉથી આયોજીત નહોતું. આ તો ઓચીંતાં આવી ચડેલા / પડેલા [કૃષી વીષયના ફર્સ્ટ ક્લાસ સ્નાતક  પરંતુ જીવન વ્યવહારે પુર્વ પ્રાથમીક કક્ષાના વીદ્યાર્થીશા]નવા શીક્ષકને વખારે નાખવા સીવાય તાત્કાલીક તો કોઈ ઉપાય … વાંચન ચાલુ રાખો સગવડો માણસને સુંવાળો બનાવી શકે છે !

બળદ-છપ્પરમાં જીવનનો પ્રથમ મુકામ !!

એક ચણીબોરની ખટમીઠી - 4 ================== --જુગલકીશોર. *************************************************************** હાઈસ્કુલમાં નોકરી કરી જાણી !! [એક સ્પષ્ટતા ફરીવાર. આ લખાણોમાં મારા પોતાના શીક્ષણક્ષેત્રના અનુભવો છે. મારી સંસ્થાએ જ એ પબ્લીશ કર્યા હતા - આ જ શીર્ષકથી.  એનું મહત્ત્વ એથી વધુ કાંઈ નથી. પણ લોકભારતી જેવી સંસ્થાએ એને પ્રકાશીત કર્યા હોઈ શૈક્ષણીક રીતે એનું મહત્ત્વ છે જ. અને … વાંચન ચાલુ રાખો બળદ-છપ્પરમાં જીવનનો પ્રથમ મુકામ !!