ભણેલા ગગાના બાપની એકોક્તી.

આ પંદરમી ઑગશ્ટ કેટલામી આવી ? સાઈઠમી કે એકસઠ્યમી ? કે'છે કે સાઈઠ પુરાં થૈ ગીયાં. આપણ માનવીને તો આ ઉંમરે બુદ્ધી હોય તેય ઓશી થાય. આ તો દેસની વાતું, મારા ભાઈ. રાજને ને દેસને તો સદીયુંય હીશાબમાં નૈં. આ સાઈઠ વરહ ઈને કાંઈ નૉ કે'વાય. હજી તો બચોળીયું ગણાય, બાળક કે'વાય. આજ હંધાય દીલ્લીમાં … વાંચન ચાલુ રાખો ભણેલા ગગાના બાપની એકોક્તી.

Advertisements

લગરીક ભણેલી ને પૈશાદાર વઉ, ઈ વાંક !

                                                        --જુગલકીશોર. કાલ્ય મનસુખને ઘરેથી માણહ બોલાવા આવ્યું ત્યારે જ ખબર્ય તો પડી જ ગઈ'તી કે નવાઝુની થાવાની હતી ઈ થૈને જ રૈ. મનસુખનો મોટો છોકરો હાંફળોફાંફળો આવ્યો તયેં શ્વાસ હેઠો મુકવાનું ય કે'વાય ઈમ નો'તું. એટલો બધો ગભરાઈ ગયેલો હતો. અનુભવી નઈં ને. ઘરે જઈને જોયું તો હંધાય સાનામાના જાણ્યે મારી રાહ જ જોઈ … વાંચન ચાલુ રાખો લગરીક ભણેલી ને પૈશાદાર વઉ, ઈ વાંક !

“આજનો લ્હાવો લીજીયે રે, કાલ્ય કોણે દીઠી સૅ !!”

એક મનેખની એકોક્તી.                                                                  --- જુગલકીશોર. ઉગમણી દશ્યે જેમ જેમ અજવાળું ઉઘડતું જાય ઈમ ઈમ આંય ઘરઆંગણે પંખીડાંવ્ ચહકવાનું વારાફરતી ચાલુ કરી દ્યે. એમ … વાંચન ચાલુ રાખો “આજનો લ્હાવો લીજીયે રે, કાલ્ય કોણે દીઠી સૅ !!”