એક કાલ્પનીક સંવાદ !

ઘરથી સાવ નજીકમાં જ આવેલી બેંકમાં જતાં વચ્ચે આવતી હનુમાનજીની દેરીએ હાથ જોડીને પગે લાગવા જેવું કર્યું તે, (બસસ્ટેન્ડે ઉભેલા) જોઈ ગયેલા એ ભાઈએ, હું જેવો નજીક આવ્યો કે હળવેકથી પુછ્યું – તમે એમાં માનો છો ? હા, થોડુંઘણું....મેં એમને જવાબ્યા. થોડું કે ઘણું ? – તેઓ. થોડું પણ કહેવાય ને ઘણું પણ કહેવાય...અથવા થોડુંય … વાંચન ચાલુ રાખો એક કાલ્પનીક સંવાદ !

Advertisements

દંડવત્ (વર્ટીકલ) પ્રણામ !!

                                                                                             – જુગલકીશોર. શીષ્યઃ  પ્રણામ, ગુરો ! મારાં દંડવત્ પાયલાગણ … વાંચન ચાલુ રાખો દંડવત્ (વર્ટીકલ) પ્રણામ !!

બીજાં શું કરે છે એ જોવા કરતાં…

ગન્યાનચોરે નવું વરસ : [અંક-10] --જુગલકીશોર. દલો  : એ ડાયરાના હંધાયને નવા વરહના રામરામ. જીકો  : લ્યો કરો વાત. એક તો હંધાય આવી ગયાં કેડ્ય આવ્યો, ને પાસો નવા વરહના રામરામ કે'છ !! એલા દલા, તને આજે સપરમા દીએ જ મોડા આવ્વાનું હુઝ્યું ?! વેલા આવીને આ ચોરાને વાળીચોળીને સાફસુથરો કરવાનું તને નૉ હુઝ્યું તે આટલો … વાંચન ચાલુ રાખો બીજાં શું કરે છે એ જોવા કરતાં…

બુદ્ધીજીવીઓ રેશનીંગની દુકાને લાઈનમાં !!!

ગન્યાન ગપાટા   જીકો – એલા, આજ કાં કોઈ ચૉરે દેખાણું નૈં ? હંધાયને બપોરની ઉંઘ ચડી ગૈ કે હું ? ટભાશેઠ – આવશે, આવશે, ભાઈ મારા. તું આજ ટૅમસર આવી ગ્યો એટલે ?! કે‘ જોઈ, કાંઈ નવાજુની હોય તો. જીકો – નવાજુની તો જેવી કો‘ એવી છે. બોલો, તમનેય થાહે કે આ વળી નવું … વાંચન ચાલુ રાખો બુદ્ધીજીવીઓ રેશનીંગની દુકાને લાઈનમાં !!!

જ્ઞાનચોરાની સફાઈનો ખરો હક્ક માસ્તરનો ગણાય !

ગન્યાનનો ચોરોઃ  ૧૧     જુગલકીશોર...............................................................................................         માસ્તરઃ  (મનમાં)આજે તો કોઈ આવે એ પહેલાં મારે જ ચોરો વાળી નાખવો છે, જોઈએ તો ખરા, કેવું ફાવે છે ! (ચોરો વાળવા લાગે છે) રઘોઃ     (દુરથી જોઈને) અરે, અરે માસ્તર સાબ્ય, આ હું કરો છો ? ચોરો વાળવાનું તમે કાં લીધું, અમને ભુંડા લગાડવા કાં … વાંચન ચાલુ રાખો જ્ઞાનચોરાની સફાઈનો ખરો હક્ક માસ્તરનો ગણાય !

બીજાં શું કરે છે એ જોવા કરતાં…

ગન્યાનચોરે નવું વરસ : [અંક-10]                                                          --જુગલકીશોર. દલો  : એ ડાયરાના હંધાયને નવા વરહના રામરામ. જીકો  : લ્યો કરો વાત. એક તો હંધાય આવી ગયાં કેડ્ય આવ્યો, ને પાસો નવા વરહના રામરામ કે'છ !! એલા દલા, તને આજે સપરમા દીએ જ મોડા આવ્વાનું હુઝ્યું ?! વેલા આવીને આ ચોરાને વાળીચોળીને સાફસુથરો કરવાનું તને નૉ હુઝ્યું … વાંચન ચાલુ રાખો બીજાં શું કરે છે એ જોવા કરતાં…

માતૃભાષાના સંમેલન માટે ગામડેથી આમંત્રણ !!

 કંજુસ શેઠ પણ ખીસામાં હાથ નાખવા તૈયાર થ્યા !!                                                                       - જુગલકીશોર. જીકો : લ્યો, આજ તો મંજુબુન, તમે જ એકલાં આવ્યાં. કંયુંનો હઁધાયની વાટ જોઉં સું,  હજી  કેમ કોઈ દેખાતું નથી ? મંજુ : આવશે. બધાં જ આવશે. તમે જીકાભાઈ આ ચોરાનું પાથરણું હવે બદલવાનું કરો. બધેથી ઝળી ગયું છે... દલો : (આવતાં વેંત) … વાંચન ચાલુ રાખો માતૃભાષાના સંમેલન માટે ગામડેથી આમંત્રણ !!