મોટરનો નંબર

                                                                                                              … વાંચન ચાલુ રાખો મોટરનો નંબર

Advertisements

સાબુની ગોટી

મારા મીત્ર પંકજ ભટ્ટે ટુંકામાં ટુંકી ‘ટુંકી વાર્તા’ કેવડી હોય તેની ચર્ચા કરતાં એક વાર્તા સંભળાવેલી. તે વાર્તા આજે અહીં મુકું છું.....આને વાર્તા કહીશું ? પાંચેક દીવસ માટે એક સેમીનારમાં ગયેલો સંજય ટૉયલેટ ગયો ત્યારે સાબુની નાનકડી ગોટી સાથે લઈ ગયેલો. હાથ ધોયા પછી એણે વીચાર્યું કે અહીં રોકાવાનું જ છે તો ગોટી ક્યાંક સાચવીને … વાંચન ચાલુ રાખો સાબુની ગોટી

કંકુકન્યા

                                                            –જુગલકીશોર.  સુરજદાદાનું તેજ પથરાવાને તો હજી વાર છે. મોં સુઝણુંય હજી પુરું થ્યું નથ્ય. ઉનાળાની તો હવારેય ઉની ઉની. અત્યારના પૉરમાં આવડી ગરમી વરહવા માંડી સે તો … વાંચન ચાલુ રાખો કંકુકન્યા

એક સાચા પ્રસંગની વાર્તા : ‘મારા માણસનો માણસ !’

(લેખોના રીશફલીંગમાં આવી ગયેલી એક જુની પોસ્ટ નવા શીર્ષકે ફરી વાર !) કરંટ !                                                               – જુગલકીશોર સાવ પોતાનો જ કહી શકાય એવા ઈલેક્ટ્રીશીયનને તે દી ફોન … વાંચન ચાલુ રાખો એક સાચા પ્રસંગની વાર્તા : ‘મારા માણસનો માણસ !’

મારી એક ટચુકડી ‘ટુંકી વાર્તા’

પરસેવો                                                                      – જુગલકીશોર. અખુટ સંપત્તીના માલીક અચરતલાલનો મોટી ઉંમરે થયેલો પુત્ર વીશાલ સમજણો થયો ત્યારથી સાંભળતો આવેલો કે આ છોકરો બહુ … વાંચન ચાલુ રાખો મારી એક ટચુકડી ‘ટુંકી વાર્તા’

વામન અવતાર

– જુગલકીશોર.     જન્મથી જ નાનું ને બેડોળ શરીર મળ્યું હતું એને. સાધારણ સ્થીતીના કુટુંબમાં જન્મ, ને વળી દીકરીરુપે. પછી તો પુછવું જ શું ? માબાપને તો બહુ મોડી ખબર પડેલી. પાંચ વર્ષ સુધી તો વહેમ જ શાનો આવે ? સૌની સાથે રમતાંરમતાં એ મોટી થતી ગઈ તેમતેમ વહેમ પડતો ગયો, કે દીકરીમાં કંઈક … વાંચન ચાલુ રાખો વામન અવતાર