કવી છું !!

કવી છું.   મારા જ મોબાઇલથી ખેંચીકાઢેલી સેલ્ફછવી છું – કવી છું. શબ્દો અને અર્થો અને અલંકારો–વક્રોક્તીઓમાં સૌંદર્યો શોધતાં અંધાધુંધ ઉભી થઈ જતી ભવાટવી છું – કવી છું. સમારંભોમાં એકસમાન લાગતા આમંત્રીતો–મહેમાનો–શ્રોતાઓમાં, મંચસ્થ મુરબ્બીઓમાં ને એમના માઇકોમાં વહી રહેલા ધ્વનીઓમાં છુપાઈનેય પ્રગટતો રહેતો દુન્યવી છું – કવી છું. – જુ.           તા. ૩૧–૧૦–૧૮.

Advertisements

કાંય, હૈયાને પુછવા જવાય ?!

હૈયાને પુછ્યું ’તું કાંય?   કાઢ્યાં તો કાઢ્યાં’તાં  હૈયેથી ભલે, તમે                           હૈયાને પુછ્યું ’તું કાંય ? ‘હેત–હેત’ કરતાં–કરતાંમાં તો  કરી દીધું                        હૈયાને ખાલીખમ આંય !... ... હૈયાને પુછ્યું ’તું કાંય?   હૈયું તો હેતભર્યું હોય એને હૈયું કે’વાય, કાંય                      … વાંચન ચાલુ રાખો કાંય, હૈયાને પુછવા જવાય ?!

બે દુખદ કાવ્યો !!

છબી–કાવ્યકંકાસ !! (અનુષ્ટુપ)   કવીના ઘરમાં જામ્યો ઝઘડો ભારી એક દી’; ફોટો કવીનો બોલ્યો, હું મોટો; કાવ્ય ના કદી.   કહે કાવ્ય, કવી મારા થકી છે ખ્યાત વીશ્વમાં તારું કોઈ નથી મુલ્ય; હું યદી હોઉં ના ભલા કવીને ઓળખે કોણ ! એટલે ચુપ તું રહે !!   ફોટોયે જાય ના ગાંજયો,  એને એનું મહત્ત્વ બૌ; … વાંચન ચાલુ રાખો બે દુખદ કાવ્યો !!

કોઈ જીતે કોઈ હારે રે મન્નવા…

કોઈ જીતે કોઈ હારે રે મન્નવા, કોઈ હારે કોઈ જીતે. એમને તો રહેવાનું મ્હેલાતે, બંગલે, આપણ ફુટપાથ ને પછીતે ! – કોઈ હારે કોઈ જીતે. સળગ્યું લાગે છ આખું વંન ભલે, આપણાં આ ઝુંપડાં હજીય છે સલામત; એને બાળીને કાંઈ તીરથ કરાય ના, વ્હેલેરી આવશે કયામત ! બળતાં ઝુંપડાંની આગ ઓલવશે કોઈ નહીં , લખીયું … વાંચન ચાલુ રાખો કોઈ જીતે કોઈ હારે રે મન્નવા…

કોને રે આપ્યું, જે તમે રૈ ગયા ?!

કોને રે આપ્યું, જે તમે રૈ ગયા ?! મહેનતનાં ખળાં તો લેવૈ ગયાં ને બેસી રહેનારાં બધું લૈ ગયાં..... કોને રે આપ્યું, જે તમે રૈ ગયા ?!   અંદર હતું ના બહાર આવીયું, ભીતરને ભીતરે સડી ગયું; ગંધૈ ગંધૈને કર્યું ગોબરું....હંધું,  નક્કામું થૈ જૈ પડી રહ્યું; તાજું હતું ને વાસી થૈ ગયું... દુધડાં બગડીને છેવટ … વાંચન ચાલુ રાખો કોને રે આપ્યું, જે તમે રૈ ગયા ?!

તારાં (ફેસબુક) આંગણીયાં પુછીને જો કોઈ આવે … …

ફેસબુકીય વે’વારો   એ જી તારાં આંગણીયાં ‘પુછી’ને જો કોઈ આવે રે,                    પગલુછણીયાં એને આપજે રે જી ! ગારો આખા ગામનો લાવે રે,                         લુછીને ‘પગલાં’ માપજે રે જી !   પ્હેલાં એને પાણી દેજે, … વાંચન ચાલુ રાખો તારાં (ફેસબુક) આંગણીયાં પુછીને જો કોઈ આવે … …

“ચપટીક અજવાળું” – અરવિંદ બારોટ

 (ફણગો ફૂટવાની ઝંખનાનું ગીત)     ચપટીક અજવાળું આપો તો, માતાજી ! ચારચાર દીવાની માનતા કરું.. પહલીમાં પરવાળું આપો તો, માતાજી ! દરિયાના વિવાઃની વારતા કરું..   સાતસાત લીમડામાં એક ડાળ મીઠી ને, સાસુડી ઝેર જેવી કડવી રે લાગે, આયખું રે ખોદીને ગાળ્યો મેં વીરડો પેટાળે સરવાણી તોયે ના તાગે, ઝરમરતું પડનાળું આપો તો, માતાજી … વાંચન ચાલુ રાખો “ચપટીક અજવાળું” – અરવિંદ બારોટ