૯ સુરસુરીયાં !

એક શ્વાસે રચાયેલી પ્રતીપંક્તીઓ – મુળ સર્જકોની ક્ષમા–વંદના સાથે નીરખને મગજમાં કોણ ઘુમી રહ્યું, એક હું એક હું એમ બોલે !! આપણો ચીંતવ્યો અર્થ કૈં નઈં સરે, શાંતીથી ઉંઘ–આરામ કરવો ! એક ચતુરને એવી ટેવ, પથ્થર થકી બનાવે દેવ ! વગર પાણીએ કરે સ્નાન, મોંમાં પાંત્રીસ કેરું પાન ! ‘તું નાનો હું મોટો’ એવો ખ્યાલ … વાંચન ચાલુ રાખો ૯ સુરસુરીયાં !

Advertisements

જાગીને જોઉં તો………..!

અવઢવ (છંદઃ પરંપરીત ઝુલણાં)   જાગીને જોઉં તો જગત ઝાંખું દીસે; ઝાંખુંઝાંખું બધું સપન ભીંસે......   ઉંઘમાં ભોગવ્યા ભોગનું જે વધ્યું અટપટું ચટપટું ખટમીઠું તે બધું જાગતી આંખનાં દ્વાર ભીડે.........   જાગવું – ઉંઘના ભોગને ઝાંખવા; ઉંઘવું – ‘જગતી’* રે વાસના પાંખમાં. ઉંઘવું–જાગવું બેઉ પીડે !...........   ઉંઘવું દોહ્યલું – “જાગશું, જાગી જાશું પછી માંહ્યલુ … વાંચન ચાલુ રાખો જાગીને જોઉં તો………..!

ભવીષ્યનો વાચક કોઈ જાગશે –

જાતને સવાલ (ઉપજાતી)   લખી, લખી પુસ્તક–પોથીઓ ઘણી, મોટા રચ્યા મેં દળદાર ગ્રંથ હા; મઢ્યા અલંકાર, કર્યાં સુશોભનો, ઉડાડિયા કલ્પનના ફુવારા !   લેખો, કવીતા, ગઝલોય, વારતા ને હાઈકુ, મુક્તક, જોક્સ, નાટકો – નાખ્યાં લખી; વ્હેંચી દીધાં નીશુલ્ક ! શો NETનો લાભ બધો લીધો મેં ! પરંતુ રે, ક્વોન્ટીટી–મોહમાં મેં ક્વૉલીટીને છેહ દીધો  હશે તો … વાંચન ચાલુ રાખો ભવીષ્યનો વાચક કોઈ જાગશે –

મારાં ગાંધીકાવ્યો !!

ગાંધીવંદ્…….ના ! (છંદ : શીખરીણી)   હણ્યો એને તોયે ધરવ ન થયો આ જગતને; દઈ આદેશોને ફગવી સઘળા  તર્પણ કર્યું. મઢ્યો એને ફ્રેમે, સરજી કંઈ શીલ્પો, સ્થીર કર્યો; ગલી, રસ્તે, ખુણે, લખી લખી દીધાં નામ, સરજ્યા નવા ગાંધી–માર્ગે વીવીધ ‘વ્યવસાયો’ શરુ કર્યા ! હતો દીધેલો જે સરળતમ તે મારગ ભુલી – તને ભુલાવાને નીત નીત … વાંચન ચાલુ રાખો મારાં ગાંધીકાવ્યો !!

ફોટોગ્રાફર અને સેલ્ફી

ફોટોગ્રાફર અને સેલ્ફી (વસંતતીલકા–સોરઠા) તું તો હતો અવરની છબી પાડનારો, સૌને મઢી કચકડે, ખુશી  આપનારો; ભેળાં કરી સ્વજન, મીત્ર પ્રસંગમધ્યે – શોભા વધારી દઈ સૌ મન રાખનારો.   સૌને સમાવી દઈ તારી છબી મહીં, તું જાતે અલીપ્ત; રહી દુર જ,  ક્ષેત્રધર્મે; તોયે રહેતું તવ સ્થાન છબી મહીં શું – તારું હતું અટલ સ્થાન જ ક્ષેત્રકર્મે. … વાંચન ચાલુ રાખો ફોટોગ્રાફર અને સેલ્ફી

પંચોતેરમે પગથીયે !

ચુમ્મોતેર પુરાં કરીને પંચોતેરમે પડાવે થયેલો પ્રવેશ જાણે કે ઈન્ટરનેટને ઠીક નહીં લાગ્યો, એટલે આ દીવસોમાં નેટભઈ રીસાયલા જ રહ્યા ! આજે એટલે કે ત્રણ દી‘ પછી ખોલીને “અભિનંદન સંદેશાઓ”ને મેળવવા બેઠો તો બધું જ ક્યાંક ઉંડે ઉંડે ઉતરી ગયેલું હશે, જે હાથ ન લાગ્યું..... કેટલાંક નામો મળ્યાં તે ખરું પણ મારી ગણતરી હતી કે … વાંચન ચાલુ રાખો પંચોતેરમે પગથીયે !

મારાં ગાંધીકાવ્યો !!

ગાંધીવંદ્…….ના ! (છંદ : શીખરીણી)   હણ્યો એને તોયે ધરવ ન થયો આ જગતને; દઈ આદેશોને ફગવી સઘળા  તર્પણ કર્યું. મઢ્યો એને ફ્રેમે, સરજી કંઈ શીલ્પો, સ્થીર કર્યો; ગલી, રસ્તે, ખુણે, લખી લખી દીધાં નામ, સરજ્યા નવા ગાંધી–માર્ગે વીવીધ ‘વ્યવસાયો’ શરુ કર્યા ! હતો દીધેલો જે સરળતમ તે મારગ ભુલી – તને ભુલાવાને નીત નીત … વાંચન ચાલુ રાખો મારાં ગાંધીકાવ્યો !!