સમરથકો નહીં દોષ, જુ.ભાઈ ?!

સહયોગીઓ ! ગુજરાતની એક જાણીતી સાહીત્ય સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાની સાઇટ પરના આરંભના પાના (હોમપેજ) પર જોડણીની કેટલીક ભુલો મને બતાવવામાં આવી હતી ! અંદરનાં પાનાંઓ પર જવાની હીંમત નહોતી તેથી બહારથી જ મળી તેને અહીં મુકી છે.  સાવ સાદા શબ્દોમાં પણ સાહીત્યકારો જો ભુલો કરતા હોય તો આપણો શો દોષ ?! – જુ.   ખોટી … વાંચન ચાલુ રાખો સમરથકો નહીં દોષ, જુ.ભાઈ ?!

Advertisements

ખોવાયેલા અનુસ્વારો મળી ગયા છે !!

શોધી જુઓ – નીચેના ફકરાઓમાં કેટલાં મીંડાં ?!   આ સમગ્ર લખાણમાં અનુસ્વારો જાણી જોઈને મૂક્યા નથી. સ્પેલચેકરમાં પણ કદાચ એને તપાસી શકાતા નથી. સૌ વાચકોને એક જાહેર અપીલ કરવાની કે જ્યાં જ્યાં અનુસ્વાર મૂકવાના હોય ત્યાં ત્યાં મૂકીને તમારી જાણકારી તપાસો. કોમેન્ટના ખાનામાં અથવા ઈમેઈલથી આખું લખાણ અનુસ્વારો મૂકીને મને મોકલો અને આપણાં લખાણોમાં જોવા … વાંચન ચાલુ રાખો ખોવાયેલા અનુસ્વારો મળી ગયા છે !!

જોઈએ છે અનુસ્વારો; શોધી આપો પ્લીઈઈઈઝ !!

શોધી જુઓ – કેટલા મીંડા મળતા નથી ?!!   આ સમગ્ર લખાણમા અનુસ્વારો જાણી જોઈને મૂક્યા નથી. સ્પેલચેકરમા પણ કદાચ એને તપાસી શકાતા નથી. સૌ વાચકોને એક જાહેર અપીલ કરવાની કે જ્યા જ્યા અનુસ્વાર મૂકવાના હોય ત્યા ત્યા મૂકીને તમારી જાણકારી તપાસો. કોમેન્ટના ખાનામા અથવા ઈમેઈલથી આખુ લખાણ અનુસ્વારો મૂકીને મને મોકલો અને આપણા લખાણોમા … વાંચન ચાલુ રાખો જોઈએ છે અનુસ્વારો; શોધી આપો પ્લીઈઈઈઝ !!

એ/તે; એને/તેને; એમનું/તેમનું…

ચીરાગનો સવાલ : કાકા, જ્યારે નેટ પર પાછા ફરો ત્યારે 'એ-તે', 'એણે-તેણે' વગેરે વીશે સમજુતી આપશો? જવાબ : આપણે સામાન્યરીતે એ-તે; એણે-તેણે જેવા પ્રયોગો એક સરખી રીતે બધી જગ્યાએ કરીએ છીએ. આ અંગેનો સુક્ષ્મ નીયમ મળ્યો નથી. પણ સામાન્યત: જે સમજુતી છે તે આવી છે : 'સામાન્યરીતે' જડ પદાર્થો માટે એ, એનું અને એમનું વગેરે … વાંચન ચાલુ રાખો એ/તે; એને/તેને; એમનું/તેમનું…

એ/તે; એને/તેને; એમનું/તેમનું…

ચીરાગનો સવાલ : કાકા, જ્યારે નેટ પર પાછા ફરો ત્યારે 'એ-તે', 'એણે-તેણે' વગેરે વીશે સમજુતી આપશો? જવાબ : આપણે સામાન્યરીતે એ-તે; એણે-તેણે જેવા પ્રયોગો એક સરખી રીતે બધી જગ્યાએ કરીએ છીએ. આ અંગેનો સુક્ષ્મ નીયમ મળ્યો નથી. પણ સામાન્યત: જે સમજુતી છે તે આવી છે : 'સામાન્યરીતે' જડ પદાર્થો માટે એ, એનું અને એમનું વગેરે … વાંચન ચાલુ રાખો એ/તે; એને/તેને; એમનું/તેમનું…

લખાણમાં આવતાં પ્રત્યયો અને વીશેષણો અંગે.

                                   --જુગલકીશોર. 1]  પ્રિય ગુજરાતી ભાષા ના રસિકો,  2]  હેતુ ધરાવીઍ છીઍ 3]  ભાષા ના દરેક ગઝલકાર ની કૃતિ ગુજરાતી સાહિત્ય ના પ્રેમી ને દુનિયા ના છેવાડા સુધી =========================================== ઉપર ત્રણ વાક્યો [અલબત્ત, અધુરાં] મુક્યાં છે. એને ક્રમશ: જોઈએ : 1]  પ્રિય શબ્દ વીશેષણ છે અર્થાત્ એ શબ્દ કોઈ નામના ગુણમાં વધારો કરે છે. હવે આ વાક્ય … વાંચન ચાલુ રાખો લખાણમાં આવતાં પ્રત્યયો અને વીશેષણો અંગે.

કૌમાર્યતા; ઔદાર્યતા; સૌંદર્યતા; સ્વાતંત્ર્યતા

ભુલ થઈ; ગઈ !! ભુલ થઈ [હતી પણ હવે] ગઈ !!  [આજની બે વાનગી :]   [1] આ વાક્યરચનાની નાનકડી ભુલ જુઓ :  ”હવે સાચવવા જેવું આપણી પાસે સ્વાસ્થ્ય સીવાયની કોઈ કીમતી સામગ્રી નથી.” આ એક વાક્ય છે. એમાં એક વૃધ્ધ વ્યક્તી અન્ય ઘરડાને લખે છે કે આપણી પાસે આ ઉંમરે સાચવવા જેવું સ્વાસ્થ્ય જ … વાંચન ચાલુ રાખો કૌમાર્યતા; ઔદાર્યતા; સૌંદર્યતા; સ્વાતંત્ર્યતા