૯ સુરસુરીયાં !

એક શ્વાસે રચાયેલી પ્રતીપંક્તીઓ – મુળ સર્જકોની ક્ષમા–વંદના સાથે નીરખને મગજમાં કોણ ઘુમી રહ્યું, એક હું એક હું એમ બોલે !! આપણો ચીંતવ્યો અર્થ કૈં નઈં સરે, શાંતીથી ઉંઘ–આરામ કરવો ! એક ચતુરને એવી ટેવ, પથ્થર થકી બનાવે દેવ ! વગર પાણીએ કરે સ્નાન, મોંમાં પાંત્રીસ કેરું પાન ! ‘તું નાનો હું મોટો’ એવો ખ્યાલ … વાંચન ચાલુ રાખો ૯ સુરસુરીયાં !

Advertisements

રાવણદહન અને ગાંધીજયંતીની વચ્ચેના દીવસની વાત….

રાવણદહન અને ગાંધીજયંતી વચ્ચેના આજના આ દીવસે બન્નેને સાંધનારી કડી તે રામ ! એકનો મારક અને બીજાનો તારક !! રાવણે રામને બહુ મોટી પ્રસીદ્ધી અપાવી હતી. રામનું રામત્વ બીજા બહુ અંશો થકી ઓળખાયું હોવા છતાં રાવણત્વના વીનાશ નીમીત્તે તે દશેરાને ઉત્સવ બનાવી મુકનારું બની ગયું છે ! દશેરાને નોરતાની માળાનો મેરુ બનવાને બદલે એક સ્વતંત્ર … વાંચન ચાલુ રાખો રાવણદહન અને ગાંધીજયંતીની વચ્ચેના દીવસની વાત….

કૃષ્ણતત્ત્વ ગર્ભ દરમીયાન કે પછી ?

સહયોગીઓ ! આજે એક મુંઝવણભર્યો સવાલ મુકી રહ્યો છું – “કૃષ્ણતત્ત્વ માતાના ગર્ભમાં જ પ્રવેશ્યું હતું કે જન્મ બાદ બાળકના શરીરમાં પ્રવેશ્યું હશે ?” આપણે સૌ કૃષ્ણને અવતારીપુરુષ ગણીએ છીએ. આપણી કથાઓમાં અવતારોના જન્મ પહેલાં એમના અવતાર અંગે સુચનાઓ મળતી રહી હોય તેવાં વર્ણનો મળે છે. માતાનું  સ્થાન લેનારી સ્ત્રીઓને પણ એની જાણ કેટલાક કીસ્સાઓમાં … વાંચન ચાલુ રાખો કૃષ્ણતત્ત્વ ગર્ભ દરમીયાન કે પછી ?

પ્રજા–આંદોલનની દીશા નહીં, દશા ! (૪)

પ્રજા–આંદોલન – (૪) :                                                      – જુગલકીશોર.   બીજા આંદોલનનો પ્રથમ તબક્કો પુરો થયો ! રામલીલા મેદાનમાં થયેલા છેલ્લા આંદોલનને બીજું આંદોલન કહીશું કારણ કે પહેલું આંદોલન તો અણ્ણાજી અને … વાંચન ચાલુ રાખો પ્રજા–આંદોલનની દીશા નહીં, દશા ! (૪)

‘નિશાનચૂક માફ, નહિ માફ નીચું નિશાન !’ (પ્રજા–આંદોલન : ૩)

લક્ષ્ય અને લક્ષ–ક્ષમતા.                                                                  – જુગલકીશોર.   લક્ષ્ય એટલે નીશાન, ટાર્ગેટ, હેતુ. લક્ષ એટલે લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે જરુરી કાળજી, જાગૃતી, ધ્યાન રાખવું કે ચૌકન્ના રહેવું … વાંચન ચાલુ રાખો ‘નિશાનચૂક માફ, નહિ માફ નીચું નિશાન !’ (પ્રજા–આંદોલન : ૩)

આંદોલન કરવું અને અનુભવવું. (૨)

પ્રજા–આંદોલન : (૨)                                                              – જુગલકીશોર. આંદોલન કરવું અને અનુભવવું એ બન્ને અલગ બાબતો હોવા છતાં એક જ સાથે બનતી હોય છે અને તે એકબીજામાં એટલી હળીમળી … વાંચન ચાલુ રાખો આંદોલન કરવું અને અનુભવવું. (૨)

પ્રજા–આંદોલન : (૧)

વાતાવરણને આંદોલીત કરવાનું ધર્મકાર્ય                          – જુગલકીશોર. આંદોલન શબ્દ પોતે જ બતાવે છે કે તેનું કામ વાતાવરણને આંદોલીત કરવાનું છે.  છ દાયકાથી ને ખાસ કરીને આત્માના અવાજને બહાને પોતાનાઓને જ છેહ દેવાની શરુઆત થઈ (નવાઈ તો એ છે કે આ મહાકાર્ય ગાંધીના શતાબ્દી વર્ષમાં … વાંચન ચાલુ રાખો પ્રજા–આંદોલન : (૧)