શરદપુનમના “મહારાસ” અંગે લગરીક !!

બ્રહ્મ–રાસ–લીલા                                                                                                             – … વાંચન ચાલુ રાખો શરદપુનમના “મહારાસ” અંગે લગરીક !!

Advertisements

બે દુખદ કાવ્યો !!

છબી–કાવ્યકંકાસ !! (અનુષ્ટુપ)   કવીના ઘરમાં જામ્યો ઝઘડો ભારી એક દી’; ફોટો કવીનો બોલ્યો, હું મોટો; કાવ્ય ના કદી.   કહે કાવ્ય, કવી મારા થકી છે ખ્યાત વીશ્વમાં તારું કોઈ નથી મુલ્ય; હું યદી હોઉં ના ભલા કવીને ઓળખે કોણ ! એટલે ચુપ તું રહે !!   ફોટોયે જાય ના ગાંજયો,  એને એનું મહત્ત્વ બૌ; … વાંચન ચાલુ રાખો બે દુખદ કાવ્યો !!

જાગીને જોઉં તો………..!

અવઢવ (છંદઃ પરંપરીત ઝુલણાં)   જાગીને જોઉં તો જગત ઝાંખું દીસે; ઝાંખુંઝાંખું બધું સપન ભીંસે......   ઉંઘમાં ભોગવ્યા ભોગનું જે વધ્યું અટપટું ચટપટું ખટમીઠું તે બધું જાગતી આંખનાં દ્વાર ભીડે.........   જાગવું – ઉંઘના ભોગને ઝાંખવા; ઉંઘવું – ‘જગતી’* રે વાસના પાંખમાં. ઉંઘવું–જાગવું બેઉ પીડે !...........   ઉંઘવું દોહ્યલું – “જાગશું, જાગી જાશું પછી માંહ્યલુ … વાંચન ચાલુ રાખો જાગીને જોઉં તો………..!

ભવીષ્યનો વાચક કોઈ જાગશે –

જાતને સવાલ (ઉપજાતી)   લખી, લખી પુસ્તક–પોથીઓ ઘણી, મોટા રચ્યા મેં દળદાર ગ્રંથ હા; મઢ્યા અલંકાર, કર્યાં સુશોભનો, ઉડાડિયા કલ્પનના ફુવારા !   લેખો, કવીતા, ગઝલોય, વારતા ને હાઈકુ, મુક્તક, જોક્સ, નાટકો – નાખ્યાં લખી; વ્હેંચી દીધાં નીશુલ્ક ! શો NETનો લાભ બધો લીધો મેં ! પરંતુ રે, ક્વોન્ટીટી–મોહમાં મેં ક્વૉલીટીને છેહ દીધો  હશે તો … વાંચન ચાલુ રાખો ભવીષ્યનો વાચક કોઈ જાગશે –

એક ઑર નીરાશાનો સુર……..

આરંભથી જ થયાં કરે છે કે નેટ પરના આ બધા આકાશી વ્યવહારો હજી હમણાંની જ વાત છે. એમાં ટૅકનીકલ બાબતો બહુ અઘરી ને અટપટી રહી છે. અમારા જેવા મોટી ઉંમરનાં અને ટૅકનીકલ વ્યવહારોથી લગભગ સાવ અજાણ લોકોથી એ બધું થઈ ન શકે… … નેટ પર અંગ્રેજીમાં જે કામો થયાં તેને વર્ષોનાં વહાણાં વાઈ ગયાં પણ … વાંચન ચાલુ રાખો એક ઑર નીરાશાનો સુર……..

માત્રામેળ છંદોના કેટલાક નિયમો (૫)

               - જુગલકિશોર નિયમ 1 : અક્ષરમેળ છંદોની માફક આ છંદોમાં અક્ષરોની ગણના કરવાની નથી હોતી. ફક્ત માત્રાઓ (લઘુ-ગુરુની સંખ્યા) જ ગણવાની હોય છે. એક પંક્તીમાં માત્રાઓ ચોક્કસ સંખ્યામાં હોવી જ જોઈએ; અક્ષરોની સંખ્યામાં ફેરફાર થઈ શકે છે. દા.ત. :   હરીગીત છંદને જોઈએ : આ છંદની કુલ માત્રા-28 છે. … વાંચન ચાલુ રાખો માત્રામેળ છંદોના કેટલાક નિયમો (૫)